Innovatieve dagbesteding: Bureau Apeldoorn

Fantastisch nieuws! Bureau Apeldoorn staat in een schitterend rapport over innovatieve dagbesteding van Movisie. Het rapport, dat in opdracht is geschreven voor VWS, bevat omschrijvingen van de “state of the art” van dagbestedingsprojecten die afgelopen jaar zijn gestart. Dat Bureau Apeldoorn hierin als voorbeeld dient, is natuurlijk ontzettend goed nieuws!

Binnenkort verschijnt ook het ‘Productieboek’ over Bureau Apeldoorn, geschreven door Hugo Greeven. Hierin beschrijft Hugo van a tot z over de totstandkoming van het project, de ervaringen van alle betrokkenen en geeft een mooi inzicht in de huidige stand van zaken. Hierover spoedig meer!

Over besparen gesproken…

Soos de Krent begint steeds meer smoel te krijgen. Niet alleen door de vernieuwde website, maar ook letterlijk in de gemeente Rheden.

Iedere maandagmiddag heeft Soos de Krent inloopmiddag voor iedereen die vragen heeft over bezuinigen, besparen en andere financiële zaken. Steeds vaker weten de inwoners van Velp de weg naar de Soos te vinden om onder het genot van een (uiteraard gratis) kopje koffie over deze zaken te praten.

Winst voor alle deelnemers aan de Soos

Ook de deelnemers aan Soos de Krent zelf, de dames die iedere week trouw artikelen schrijven voor de website en de nieuwsbrief, menen nog beter rond te komen dankzij hun ervaringen bij de Soos. En als kers op de taart zijn twee van de deelnemers ondertussen doorgestroomd naar een baan! Missie geslaagd!

We hopen dan ook dat we volgend jaar door mogen gaan met dit bijzondere project. Update volgt!

 

Bureau Apeldoorn: update!

In januari dit jaar is Bureau Apeldoorn van start gegaan. We zijn nu bijna een jaar verder, hoog tijd dus voor een update.

Het team onderzoekers van Bureau Apeldoorn, allen participanten uit de GGZ, hebben een aantal indrukwekkende resultaten geboekt. Niet alleen weten ze van hele ingewikkelde materie goed leesbare onderzoeksrapporten te schrijven, ook hebben ze een eerste opdracht van de gemeente Apeldoorn binnen gehaald. Hierbij gaan ze onderzoeken welk activiteitenaanbod de meeste aansluiting vindt binnen de Ontmoetingsplekken in Apeldoorn.

Bureau Apeldoorn is wat Riwis Zorg en Welzijn betreft een grote aanvulling binnen de organisatie en zal daarom ook het komende jaar nog doorgang vinden. Een fantastisch resultaat!

Soos de Krent voor iedereen!

Soos de Krent begint echt vorm te krijgen in Velp. De deelnemers zijn enthousiast, de website is zo goed als gevuld en op maandag 11 mei gaan we van start met de inloopmiddagen.

Op de agenda van Ruim Denken staan gesprekken gepland met diverse gemeenten over deze bijzondere algemene voorziening. Wellicht vind je binnenkort ook een Soos bij jou in de buurt! Welke gemeenten dat zijn blijft nog even een verassing, maar wij zijn overtuigd: Soos de Krent is voor iedereen!

Meer weten over Soos de Krent? Stuur een mail naar info@ruim-denken.nl of bel met Lotte van Ooijen op 06-23 79 05 51. Kijk ook eens op www.soosdekrent.nl.

Bureau Apeldoorn in business

Bureau Apeldoorn begint echt vorm te krijgen. Met zeven enthousiaste en nieuwsgierige deelnemers zijn we de eerste onderzoeken gestart.

Aftasten

Het was even aftasten; waar kon Bureau Apeldoorn zich vestigen, hoeveel deelnemers durfden het avontuur aan te gaan en welke onderzoeken moesten we precies gaan doen? Na drie maanden zijn we erg blij met het resultaat, al onze deelnemers zijn nog steeds even enthousiast en betrokken en hebben we maar liefst drie onderzoeken naast elkaar lopen.

We hopen op korte termijn ook het eerste onderzoeksrapport te presenteren op onze website, die zowiezo een bezoekje waard is! Kijk maar eens op www.bureau-apeldoorn.nl.

Ook Soos de Krent van start

In Activeringscentrum De Magneet in Velp is onlangs het bijzondere project Soos de Krent van start gegaan. Dit is een multifunctioneel project dat enerzijds de deelnemers helpt te re-integreren op de arbeidsmarkt en anderzijds alle Velpenaren moet gaan helpen besparen op hun dagelijkse kosten.

Digitaal en analoog

De deelnemers van Soos de Krent zijn bezig met een website op te bouwen. Op deze website gaan zij iedere week de beste aanbiedingen van zowel de grote als de lokale winkels plaatsen. Ook worden er budget- en budgeteertips gegeven en kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Soos de Krent.

Daarnaast zorgen de deelnemers iedere maandagmiddag voor een kopje verse koffie of thee voor de bezoekers aan Soos de Krent. Alle Velpenaren zijn van harte welkom om nog meer tips te halen of juist te geven. Ook kunnen we een extra steuntje in de rug bieden bij het opzetten van je administratie of inzicht in je uitgavenpatroon te verkrijgen.

Opening

Op 11 mei vindt de opening plaats van onze inloopmiddagen. Nieuwsgierig? Kom gerust langs! Het adres is Schoolstraat 12 in Velp, de opening is van 14 tot 16 uur.

Bureau Apeldoorn van start!

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstarten van Bureau Apeldoorn, het eerste onderzoeksbureau voor en door jongeren uit de GGZ. Maar ook voor alle andere inwoners van Apeldoorn.

We zoeken het zelf uit

Samen met Riwis Zorg & Welzijn gaat Ruim Denken in de komende maanden dit avontuur aan. Zes jongeren met een GGZ indicatie gaan zélf uitzoeken wat alle veranderingen in de zorg gaan betekenen. Iedereen die werkzaam is in de zorg en zelf een vraag heeft, kan opdracht geven aan Bureau Apeldoorn om het eens uit te zoeken.

Naar verwachting start Bureau Apeldoorn in december met de eerste onderzoeken, dan wordt er hier snel een update geplaatst.

Groot Gezinshuis Drieluik

DrieLuik is een gezinshuis in Eefde. Het is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. Het biedt jongeren, die veelal een zorgzwaartepakket van zes of zeven hebben en op advies van Jeugdzorg behoefte hebben aan een nieuwe, stabiele omgeving. Aan een plek aan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Nu staat DrieLuik op het punt een nieuw initiatief te nemen, met wat we noemen het Groot Gezinshuis. Zij wil de opvang van kinderen verbinden met ouderenzorg. Om het nieuwe aanbod te objectiveren en overdraagbaar te maken heeft de Provincie het initiatief een voucher beschikbaar gesteld. Op die manier kan het project daadwerkelijk van de grond komen.

De Derde levensfase en het Groot Gezinshuis

Zoals gezegd, DrieLuik wil ouderen verbinden met het gezinshuis. Het gaat dan om mensen die nog volop in het leven staan. Ouderen die in hun derde levensfase, al is het met hun aanwezigheid, een bijdrage willen leveren aan stabiele plek voor jongeren. Door in de laatste fase van hun leven mee te blijven doen en hun wijsheid met nieuwe generaties te delen. Door er gewoonweg te zijn, een gesprek te voeren of mee te werken in de tuin van DrieLuik.

De noodzaak van een nieuw initiatief

Het nieuwe initiatief van DrieLuik past naadloos in de ontwikkeling van zowel de Jeugdzorg als de WMO. De Rijksoverheid staat voor nieuwe opgaven en is op zoek naar nieuwe rollen en invalshoeken. Dat ziet men terug in, wat genoemd wordt, de drie grote transities: Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Het gaat om de overdracht van bevoegdheden en taken van Rijk en Provincie naar gemeenten. Het doel is de voorzieningen zowel betaalbaar als toegankelijk te houden. Het Groot Gezinshuis past in dit nieuwe en innovatieve denken.

Van concept naar project

Ruim Denken heeft samen met Drieluik het idee voor het Groot Gezinshuis uitgewerkt, om zo het concept te presenteren aan de Provincie Gelderland. Ook was Ruim Denken nauw betrokken bij de gesprekken tussen de Provincie Gelderland en Drieluik. Met als resultaat dat DrieLuik gebruik mag maken van een voucher van de Provincie. Het voucher is bedoeld om innovatieve projecten dichterbij te brengen en overdraagbaar te maken. Dat is een mooi resultaat voor alle partijen, want nu kan Het Groot Gezinshuis aan de slag met de verdere onderbouwing en objectivering van een uniek project. Het komt nu echt dichterbij.

Een goed gesprek, de vervolgen

Goede gesprekken moeten een vervolg krijgen. Zo ook het gesprek over de naderende Participatiewet. Bij Ruim Denken kwam voor een tweede én derde keer een divers gezelschap bij elkaar om te discussieren over de mogelijkheden die deze wet creeert.

Werkloosheid onder jongeren

Tijdens de tweede bijeenkomst schoof de directeur van P&O van een grote school (met maar liefst 22.000 leerlingen) aan tafel. Hij ziet de consequenties van de stijl oplopende werkloosheid en maakt zich zorgen over de jongeren die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden. Graag wil hij deze jongeren een stapje op weg helpen naar een carriere, door ze gedurende anderhalf jaar drie verschillende stageplaatsen aan te bieden. 

Zelf doen

Dit idee werd door de overige deelnemers aan het gesprek gezien als een teken van grote betrokkenheid en een mooie kans voor participatie vanuit het bedrijfsleven. De gedachte die tijdens de avond ontstond was dat jongeren misschien niet een kant-en-klare oplossing aangeboden moesten krijgen, maar juist als jongeren onder elkaar zélf bedenken hoe ze verder kunnen komen. De school zou dan meer een faciliterende rol krijgen, door te vragen wat zij denken nodig te hebben.

Participatiewet in de praktijk, hoe zit dat bij gemeenten?

Tijdens de derde avond sloot zich een wethouder bij ons aan tafel aan. Aan hem de vraag hoe zijn gemeente zich voorbereid over alle veranderingen die komen met de Participatiewet. De wethouder gaf aan dat het voor iedere gemeente een flinke klus is om met deze nieuwe opdracht zorgvuldig om te gaan. Een gemeente is niet gewend om buiten zijn eigen referentiekader te denken, terwijl oplossingen op maat vaak wel wenselijk zijn. Ook de gewenste expertise ontbreekt vaak binnen de gemeente zelf. De wethouder zou graag zien dat mensen vooral snel de handen uit de mouwen gaan steken en niet blijven hangen in het onderlinge discussiëren over verantwoordelijkheden.

De cooperatiegedachte, wie durft?

Het tweede deel van de beide avonden ging over de door één van de deelnemers ingebrachte ‘Coöperatiegedachte’. Het organiseren van een coöperatie waarin gelijkwaardigheid van alle partners een voorwaarde is en waarbij er vooral wordt gekeken naar duurzaamheid en innovatie. Deze coöperatiegedacht is ook toe te passen op de opdracht die gemeenten krijgen met de Participatiewet. Geen expertise inhuren, maar een coöperatie inrichten waarbij de expert gelijkwaardig is aan de gemeente, om zo met elkaar en eventuele andere partners tot een geheel nieuwe manier van werken te komen, die zowel efficiënt als duurzaam is. Noodzaak is dan wel dat de gemeente het aandurft om een deel van de verantwoordelijkheden af te staan.    

Een goed gesprek over de Participatiewet

Ruim Denken heeft een goed gesprek over de Participatiewet georganiseerd. De avond was vooral bedoeld om elkaar te informeren over de status van de wetgeving. Wat is er bekend op dit moment? Waar zit nog de discussie? Wat is de invloed van het sociaal akkoord? Wat staat gemeenten eigenlijk allemaal te wachten? En hebben zij en andere betrokken partijen, dat voldoende in beeld? Het is de bedoeling om in de nabije toekomst met enige regelmaat met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de wet en de overige grote transities. 

Goed gezelschap

Alle deelnemers aan het gesprek hadden een directe of indirecte relatie met de nieuwe wet. Het is een goed en gemêleerd gezelschap. Naast een juridisch medewerker, namen ook de directeur van een welzijnsorganisatie en een ondernemer aan het gesprek deel. Maar er zat ook een intercedent aan tafel die voor uitzendbureau werkt dat veel doet voor het invullen van de vraag naar ‘social return’ bij gemeentelijke aanbestedingen. Veel informatie kwam van een beleidsadviseur die de komst van de Participatiewet en de transities in AWBZ/WMO en Jeugdzorg voorbereidt.

Kansen en zwarte gaten

De bestaande beelden werden bevestigd. Met de komst van de Participatiewet en de twee andere grote transities staan gemeenten voor nieuwe, grote verantwoordelijkheden. Door nieuwe verbanden te ontwikkelen, allianties te zoeken, op zoek te gaan naar synergie in en tussen de nieuwe opgaven, liggen er zeker kansen. Kansen op goed sociaal beleid. Dicht bij mensen, geredeneerd vanuit hun kracht en netwerk. Tegelijkertijd is het duidelijk dat gemeenten nog onvoldoende inzicht hebben in en op de nieuwe doelgroepen. Al was het alleen maar vanuit het idee dat ze op een nieuwe manier benaderd gaan worden.

Creativiteit een vereiste

De conclusie van het gesprek was dat hoewel de details ontbreken, de achterliggende visie helder in beeld komt. Dat de gevraagde veranderingen vragen om een nieuwe cultuur en nieuwe instrumenten. Een omslag die vraagt om creatieve invalshoeken. Ruim Denken heeft een aantal concepten ontwikkeld die hun meerwaarde al in praktijk hebben bewezen. Maar dat is vanzelfsprekend slechts een begin. Juist vanuit het idee dat oplossingen binnen de transities vanuit mensen zelf moeten komen, kan het niet anders dan maatwerk zijn. Toegesneden en toegerust op de omstandigheden.

Binnenkort gaan we opnieuw in gesprek over de Participatiewet. Dan staat de creativiteit centraal. Waar ligt voor de deelnemers de ruimte en hoe willen ze die invullen?