Eef & Company

Ruim Denken wil met creativiteit werk maken van maatschappelijke opgaven. Dat betekent dat wij constant de verbinding zoeken. Wij zoeken altijd gezelschap van partijen en organisaties die net als wij, een bijdrage willen leveren aan verbeterde en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening. Want in gezamenlijkheid kom je tot meer en betere oplossingen. Maar maatschappelijk verantwoord betekent ook dat ons werk moet passen in een duurzame wereld. In die visie zoeken en vinden we onze partners. En dat worden er steeds meer.

Dagbesteding Gemiva-SVG Groep

De dagbesteding van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten is volop in beweging. Deze waardevolle voorziening gaat van de AWBZ naar de WMO. Maar los van deze ontwikkeling, veranderen de verhoudingen en de vragen binnen de organisaties die de dagbesteding aanbieden in hoog tempo. Vandaag de dag moet er immers een passend antwoord komen op de vraag naar permanente ontwikkeling van competenties van individuele cliënten. Aan Ruim Denken is gevraagd een bijeenkomst te ontwikkelen waarop medewerkers en stagiaires nieuwe mogelijkheden en nieuwe invalshoeken met elkaar gaan verkennen.

De Nieuwe Ervaring

Om medewerkers de nieuwe aanpak te laten ervaren, heeft Ruim Denken onder noemer van ‘De Nieuwe Ervaring’ een programma ontwikkeld. Het staat in het teken van verbeteren, verbinden en veranderen. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers de nieuwe visie niet alleen zelf ervaren, maar hebben ze zich bovendien op een creatieve manier kunnen verdiepen in mogelijke antwoorden op uiteenlopende vragen. 

Afsluiting brainstorm Kaardebol

Ruim Denken heeft het brainstormproces rond de Kaardebol, het lokale centrum voor duurzaamheid van de gemeente Zutphen, afgesloten. Zoals veel gemeenten, zit ook Zutphen in zwaar weer. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Dat geldt ook voor de Kaardebol. Een forse ingreep, want de Kaardebol kent veel activiteiten: archeologie, jeugdtuinen, natuur en milieueducatie, allerlei werkgroepen op het gebied van duurzaamheid, maar ook de dagbesteding voor cliënten van zorgorganisatie Zozijn. In en rond het centrum zijn veel vrijwilligers actief.

Een breed gezelschap

De onzekere toekomst van de Kaardebol riep heel wat vragen op. Om daar een antwoord op te vinden, organiseerde Ruim Denken, in opdracht van de gemeente, een grote brainstorm. Onder de deelnemers waren afvaardigingen van gebruikers en vrijwilligers, maar ook deelnemers vanuit ondernemerskringen, onderwijs en zorg. Al met al een breed gezelschap. Centraal stond de vraag: hoe creëren we een duurzame en inspirerende toekomst voor de Kaardebol? Het werd een uiterst vruchtbare dag. De brainstormsessies leverden 1001 ideeën op.

Levensvatbare scenario’s

Uit alle ideeën werden drie toekomstscenario’s samengesteld. In het eerste scenario stonden voeding en gezondheid centraal. In het tweede ontwikkeld de Kaardebol zich als ‘showroom’ voor duurzaamheid’. Het derde scenario had onderwijs als belangrijkste drager. Tijdens een tweede brainstormsessie zijn de drie scenario’s op hun levensvatbaarheid getest met als conclusie dat twee scenario’s zeker de nodige potentie hebben, maar dat de gemeente wel duidelijkheid moet geven over de voorwaarden waaronder initiatiefnemers aan de slag kunnen gaan.

De prijsvraag

Ruim Denken heeft inmiddels verslag gedaan van de beide brainstormsessies. Naast het advies duidelijkheid te geven over zaken als huurprijs of gebruiksbepalingen, gaf Ruim Denken het advies om met een inschrijving of prijsvraag te organiseren. Zo worden alle partijen uitgedaagd en krijgen zij tegelijkertijd gelijkwaardige kansen. De gemeente Zutphen heeft inmiddels een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. In september is er een informatieavond voor iedereen die met Kaardebol aan de slag wil.

training TEAM Discovery in de zorg 

Ruim Denken introduceert:
Training TEAM Discovery in de zorg

Geen sector is zo in beweging als de zorg. Nieuwe regelingen en afspraken buitelen over elkaar heen. Professionals staan meer en meer onder druk van maatregelen die eerder kosten gestuurd lijken te zijn, dan vakinhoudelijk gemotiveerd. Dat vraagt het nodige van medewerkers. Wat betekent dit voor hen?  Hoe kunnen zij nu en in de toekomst optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten om ‘de kwaliteit van de zorg’ te kunnen borgen en zo nodig te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en dus introduceert Ruim Denken: TEAM-Discovery met Han Kuipers.

De klik met je collega’s

Werken in de zorg, is in negen van de tien gevallen ook werken in een team. Om als team effectief te kunnen functioneren is goede samenwerking van essentieel belang. Dat betekent dat er inzicht is in elkaars werkwijze en de manier waarop de verschillende teamleden communiceren. Pas dan is het mogelijk om een ‘klik’ te hebben met je collega’s. En die ‘klik’ is vaak belangrijker voor een goede samenwerking dan het hebben van de juiste competenties of het opleidingsniveau.

Inzicht in jezelf en elkaar

Om inzicht in het team te krijgen vult iedereen vooraf een persoonlijke DISC-analyse in. Deze analyse kent een vaste systematiek en geeft een helder en betrouwbaar beeld van de gedragskenmerken van ieder teamlid. En het zijn juist die kenmerken waarop collega’s de ‘klik’ voelen of juist niet. Door de resultaten, onder professionele begeleiding, met elkaar te bespreken wordt een uiterst effectieve stap gezet naar een betere samenwerking als team.

Wat levert Team-Discovery op?

  • een bewuste houding ten aanzien van de eigen gedragskenmerken
  • inzicht in de verschillende stijlen van communiceren
  • een belangrijke stap naar optimalisatie van de eigen kwaliteiten
  • inzicht krijgen in de gedragskenmerken van collega’s
  • begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten en valkuilen
  • de basis voor betere samenwerking en goede feedback
  • het plezier in samen werken verhogen in de dagelijkse praktijk

Han Kuipers

Han is specialist op het gebied van de M-factor: mensen en hun mogelijkheden, de belangrijkste kracht én kritische succesfactor van organisaties en bedrijven De rode draad in zijn carrière wordt gevormd door het coachen, trainen, ontwikkelen en laten groeien van mensen en organisaties. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel profit als non-profit organisaties.