Afsluiting brainstorm Kaardebol

Ruim Denken heeft het brainstormproces rond de Kaardebol, het lokale centrum voor duurzaamheid van de gemeente Zutphen, afgesloten. Zoals veel gemeenten, zit ook Zutphen in zwaar weer. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Dat geldt ook voor de Kaardebol. Een forse ingreep, want de Kaardebol kent veel activiteiten: archeologie, jeugdtuinen, natuur en milieueducatie, allerlei werkgroepen op het gebied van duurzaamheid, maar ook de dagbesteding voor cliënten van zorgorganisatie Zozijn. In en rond het centrum zijn veel vrijwilligers actief.

Een breed gezelschap

De onzekere toekomst van de Kaardebol riep heel wat vragen op. Om daar een antwoord op te vinden, organiseerde Ruim Denken, in opdracht van de gemeente, een grote brainstorm. Onder de deelnemers waren afvaardigingen van gebruikers en vrijwilligers, maar ook deelnemers vanuit ondernemerskringen, onderwijs en zorg. Al met al een breed gezelschap. Centraal stond de vraag: hoe creëren we een duurzame en inspirerende toekomst voor de Kaardebol? Het werd een uiterst vruchtbare dag. De brainstormsessies leverden 1001 ideeën op.

Levensvatbare scenario’s

Uit alle ideeën werden drie toekomstscenario’s samengesteld. In het eerste scenario stonden voeding en gezondheid centraal. In het tweede ontwikkeld de Kaardebol zich als ‘showroom’ voor duurzaamheid’. Het derde scenario had onderwijs als belangrijkste drager. Tijdens een tweede brainstormsessie zijn de drie scenario’s op hun levensvatbaarheid getest met als conclusie dat twee scenario’s zeker de nodige potentie hebben, maar dat de gemeente wel duidelijkheid moet geven over de voorwaarden waaronder initiatiefnemers aan de slag kunnen gaan.

De prijsvraag

Ruim Denken heeft inmiddels verslag gedaan van de beide brainstormsessies. Naast het advies duidelijkheid te geven over zaken als huurprijs of gebruiksbepalingen, gaf Ruim Denken het advies om met een inschrijving of prijsvraag te organiseren. Zo worden alle partijen uitgedaagd en krijgen zij tegelijkertijd gelijkwaardige kansen. De gemeente Zutphen heeft inmiddels een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. In september is er een informatieavond voor iedereen die met Kaardebol aan de slag wil.