Dagbesteding Gemiva-SVG Groep

De dagbesteding van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten is volop in beweging. Deze waardevolle voorziening gaat van de AWBZ naar de WMO. Maar los van deze ontwikkeling, veranderen de verhoudingen en de vragen binnen de organisaties die de dagbesteding aanbieden in hoog tempo. Vandaag de dag moet er immers een passend antwoord komen op de vraag naar permanente ontwikkeling van competenties van individuele cliënten. Aan Ruim Denken is gevraagd een bijeenkomst te ontwikkelen waarop medewerkers en stagiaires nieuwe mogelijkheden en nieuwe invalshoeken met elkaar gaan verkennen.

De Nieuwe Ervaring

Om medewerkers de nieuwe aanpak te laten ervaren, heeft Ruim Denken onder noemer van ‘De Nieuwe Ervaring’ een programma ontwikkeld. Het staat in het teken van verbeteren, verbinden en veranderen. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers de nieuwe visie niet alleen zelf ervaren, maar hebben ze zich bovendien op een creatieve manier kunnen verdiepen in mogelijke antwoorden op uiteenlopende vragen.