Tegendenken, nee. Dwarsdenken, ja


Een tegendenker wil je niet zijn. Een tegendenker is iemand die overal beren op de weg ziet. Een tegendenker laat alles het liefst bij het oude en vertrouwde, loop met het liefst met en grote boog om elk probleem heen. Een tegendenker weet een nieuw idee altijd te remmen met opmerkingen als: ‘hebben we al eens geprobeerd, is toch veel te duur, dat vindt de baas nooit goed, etc, etc.” Nee, een tegendenker wil je niet zijn.

Een dwarsdenker, dat is een compleet ander verhaal.
Dat is iemand die tegen de stroom in kan denken. Iemand die juist naar nieuwe wegen zoekt, die ‘out of the box’ wil en kan denken. Een dwarsdenker heeft het niet altijd makkelijk in de organisaties waarbinnen hij moet functioneren. Want, veel van zijn collega’s zijn immers tegendenkers.