training TEAM Discovery in de zorg 

Ruim Denken introduceert:
Training TEAM Discovery in de zorg

Geen sector is zo in beweging als de zorg. Nieuwe regelingen en afspraken buitelen over elkaar heen. Professionals staan meer en meer onder druk van maatregelen die eerder kosten gestuurd lijken te zijn, dan vakinhoudelijk gemotiveerd. Dat vraagt het nodige van medewerkers. Wat betekent dit voor hen?  Hoe kunnen zij nu en in de toekomst optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten om ‘de kwaliteit van de zorg’ te kunnen borgen en zo nodig te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en dus introduceert Ruim Denken: TEAM-Discovery met Han Kuipers.

De klik met je collega’s

Werken in de zorg, is in negen van de tien gevallen ook werken in een team. Om als team effectief te kunnen functioneren is goede samenwerking van essentieel belang. Dat betekent dat er inzicht is in elkaars werkwijze en de manier waarop de verschillende teamleden communiceren. Pas dan is het mogelijk om een ‘klik’ te hebben met je collega’s. En die ‘klik’ is vaak belangrijker voor een goede samenwerking dan het hebben van de juiste competenties of het opleidingsniveau.

Inzicht in jezelf en elkaar

Om inzicht in het team te krijgen vult iedereen vooraf een persoonlijke DISC-analyse in. Deze analyse kent een vaste systematiek en geeft een helder en betrouwbaar beeld van de gedragskenmerken van ieder teamlid. En het zijn juist die kenmerken waarop collega’s de ‘klik’ voelen of juist niet. Door de resultaten, onder professionele begeleiding, met elkaar te bespreken wordt een uiterst effectieve stap gezet naar een betere samenwerking als team.

Wat levert Team-Discovery op?

  • een bewuste houding ten aanzien van de eigen gedragskenmerken
  • inzicht in de verschillende stijlen van communiceren
  • een belangrijke stap naar optimalisatie van de eigen kwaliteiten
  • inzicht krijgen in de gedragskenmerken van collega’s
  • begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten en valkuilen
  • de basis voor betere samenwerking en goede feedback
  • het plezier in samen werken verhogen in de dagelijkse praktijk

Han Kuipers

Han is specialist op het gebied van de M-factor: mensen en hun mogelijkheden, de belangrijkste kracht én kritische succesfactor van organisaties en bedrijven De rode draad in zijn carrière wordt gevormd door het coachen, trainen, ontwikkelen en laten groeien van mensen en organisaties. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel profit als non-profit organisaties.